ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

ข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ค.63 เวลา 16.30 น. ให้นักเรียนจดเลขประจำตัวผู้สมัครลงในบัตรประจำตัวผู้สมัครและส่วนบนของใบสมัคร หมายเหตุ ผู้ที่สมัครหลังจากนี้ รอการ update รายชื่อในวันถัดไป

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

สมัครเรียนออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.bangkok2.org เลือกโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ช่องทางเดียว

ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือน

ตามที่โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือน บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

รับสมัครบุคคลเพื่อเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ด้วยโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร การให้บริการอินเทอร์เน็ต การปรินท์เอกสาร การเข้ารูปเล่มเอกสาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดดังนี้ รายละเอียด

แจ้งนักเรียนที่จะมารับวุฒิการศึกษา

แจ้งนักเรียนที่จะมารับวุฒิการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ให้โทรติดต่องานทะเบียนล่วงหน้า ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 536 – 0017 ต่อ 104

1 2 3 4 5 6 11