ระบบสถานศึกษาปลอดภัย MOE SAFETY CENTER

ระบบสถานศึกษาปลอดภัย MOE SAFETY CENTER

 

 

การใช้งานสำหรับการแจ้งเหตุ

เราสามารถแจ้งเรื่องอะไรได้บ้าง?

สิ่งจำเป็นที่ควรมีในการบันทึกการแจ้งเหตุ

หากต้องการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่แจ้งไปแล้ว ต้องทำอย่างไร?

แจ้งเรื่องผ่านระบบจะเป็นความลับแค่ไหน

แล้วใครจะสามารถแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยได้บ้าง?

หมดปัญหา ปลอดภัยขึ้น เพียงแค่มี MOE Safety Center

หลังจากเหตุการณ์ที่แจ้ง ผู้รับผิดชอบแจ้งปิดเคสเรียบร้อย แล้วเราต้องทำอะไรต่อหรือไม่?

ถ้าเรื่องที่แจ้งไป สถานศึกษาไม่มีการดำเนินการแก้ไขต้องทำยังไง?

นักเรียนสมัครใช้งานแจ้งเหตุเข้าระบบ MOE Safety Center ต้องทำอย่างไร?

นักเรียนแจ้งเล่น ๆ เข้าสู่ระบบ จะเกิดอะไรขึ้น?

สิ่งจำเป็นที่ควรมีในการบันทึกการแจ้งเหตุ

ผู้ปกครองแจ้งได้ไหม