รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

สมัครเรียนออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์

www.bangkok2.org

เลือกโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ช่องทางเดียว