ประกาศโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ประเภทสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 ไฟล์ประกาศ คลิก รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 คลิก รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 คลิก

ประกาศโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทสอบคัดเลือก โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ รอบที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประเภทสอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

ประกาศโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างชาติสอนหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตของงาน (TOR)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทสอบคัดเลือก โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

Scroll to Top