จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียด ดังแนบ ประกาศ เกณฑ์คุณสมบัติ เอกสารประกวดราคา รายละเอียดจ้างเหมาบริการ

1 2 3 5