จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและอาคารประกอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและอาคารประกอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารดังนี้ ประกาศ เอกสารประกวดราคา รายละเอียด

ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารดังนี้

รับสมัครบุคคลเพื่อเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ด้วยโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร การให้บริการอินเทอร์เน็ต การปรินท์เอกสาร การเข้ารูปเล่มเอกสาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดดังนี้ รายละเอียด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นหอประชุมและปรับเปลี่ยนถังน้ำดี โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นหอประชุมและปรับเปลี่ยนถังน้ำดี โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดดังนี้ ประกาศ รายละเอียด

ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตามรายละเอียดดังนี้ ประกาศ รายละเอียด

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศโรงเรียนประกาศโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ตามรายละเอียดดังนี้

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตามรายละเอียดดังนี้

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รายละเอียด

1 2 3