จัดซื้อจัดจ้าง

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามประกาศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ มีความประสงค์ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามเอกสารแนบดังนี้

1 2 3 4