ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือน

ด้วยโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒ กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือน วิชาเอก ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้างเดือนละ 15,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ คลิก

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักพัฒนา

ด้วยงานอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒ กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักพัฒนา อัตราเงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ คลิก

กำหนดการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายงานตัว ทุกห้อง วันที่ 14 มิ.ย.63 เวลา 09.00 น มอบตัวห้อง 1-5 วันที่ 15 มิ.ย.63 เวลา 08.30 น.ห้อง 6-10 วันที่ 15 มิ.ย.63 เวลา 13.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องเรียนพิเศษ (วิทย์-คณิต) รอบสอง

สอบวันที่ 19 พ.ค. 63 เวลา 09.00-11.00 น. ให้ผู้เข้าสอบมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 8.30 น. เข้าแถวที่ชั้น 1 อาคาร 2 (อาคารหอประชุม) เพื่อรับฟังข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ ให้ผู้เข้าสอบนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร มาแสดงคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนในวันเข้าสอบ (หากไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้บัตรประจำตัวนักเรียนโรงเรียนเดิม หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้แทน) ให้นักเรียนนำดินสอ 2B ขึ้นไป ยางลบดินสอ ปากกาน้ำเงิน เพื่อใช้ในการฝนกระดาษคำตอบ หมายเหตุ ให้ผู้เข้าสอบสวมหน้ากากอนามัยในวันเข้าสอบ

1 2 3 8