ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทสอบคัดเลือก (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)

รายงานตัวในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ รายงานตัวในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือน วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น จำนวน ๒ อัตรา วิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน ๑ อัตรา ตามรายละเอียดแนบดังนี้

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทสอบคัดเลือก(ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ –  คณิตศาสตร์ ) โดยมีกำหนดการดังนี้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑           รับสมัคร                     – ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ ๒๒ – วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.           สอบคัดเลือก                     – วันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓           ประกาศผลและรายงานตัว                     – วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓           ระเบียบปฏิบัติ                    ๑.  ให้ผู้สมัครเข้าไปกรอกใบสมัคร […]

ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ตามที่ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ว ตำแหน่งครูรายเดือน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผลการพิจารณา มีรายละเอียดดังนี้

1 2 3 7