ข่าวประชาสัมพันธ์

การแสดงศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษ ห้องเรียน Pre-Mini English Program (ม.3/2) ในกิจกรรมละครเวทีภาษาอังกฤษ (English Drama Show) เรื่อง Beauty and The Beast เนื่องในกิจกรรมวันอาเซียนบูรณาการร่วมสัปดาห์สื่อสารสองภาษา

งานโรงเรียนมาตรฐานสากล ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ขอเชิญนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ร่วมรับชมการแสดงศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษ ห้องเรียน Pre-Mini English Program (ม.3/2) ในกิจกรรมละครเวทีภาษาอังกฤษ (English Drama Show) เรื่อง Beauty and The Beast เนื่องในกิจกรรมวันอาเซียนบูรณาการร่วมสัปดาห์สื่อสารสองภาษา 🕖วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30-09.30 น. ณ ศูนย์กีฬาโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒

ประกาศโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ประเภทสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 ไฟล์ประกาศ คลิก รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 คลิก รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 คลิก

ประกาศโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทสอบคัดเลือก โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหารโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหารโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ตั้งเเต่วันที่ 17-24 มีนาคม 2566ติดต่อสอบถาม 02-5360017 ต่อ 108 กลุ่มบริหารทั่วไป หรือ 084-6955946 ส่งใบสมัครได้ที่ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

ประกาศโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ รอบที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประเภทสอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทสอบคัดเลือก โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ปีการศึกษา 2566 ประเภทสอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

Scroll to Top