กลุ่มบริหารวิชาการ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รอบ 2 

  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทสอบคัดเลือก (ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) โดยมีกำหนดการดังนี้   กำหนดการ วันที่ เวลา รับสมัคร อังคารที่ 19 – ศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 8.30 น. – 16.00 น. สอบคัดเลือก เสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 8.30 น. – 12.00 น. ประกาศผลและรายงานตัว พุธที่ 27 มีนาคม 2562 9.00 น. – 16.00 น. มอบตัว ศุกร์ที่ 29 มีนาคม […]

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) ปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่

กำหนดการรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2562

  ปฏิทินการรับนักเรียน ระดับชั้น สมัคร สอบ ประกาศผลและรายงานตัว มอบตัว ยื่นคำร้องจัดสรรที่เรียนรอบ2 ประกาศผลจัดสรรที่เรียนรอบ2 ม.1 22-27 มี.ค.62 (งด24 มี.ค.) 5 เม.ย.62 7 เม.ย.62 8 เม.ย.62 7-8 เม.ย.62 11 เม.ย.62 ม.4 22-27 มี.ค.62 (งด24 มี.ค.) 31 มี.ค.62 6 เม.ย.62 9 เม.ย.62   ระดับชั้น ม.1 แผนการรับ : จำนวน 9 ห้อง 356 คน แบ่งเป็น ห้องเรียนปกติ จำนวน 8 ห้อง ห้องเรียนพิเศษ (วิทย์-คณิต) 1 ห้อง (36คน) […]

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทสอบคัดเลือก(ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ –  คณิตศาสตร์ )

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทสอบคัดเลือก(ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ –  คณิตศาสตร์ ) โดยมีกำหนดการดังนี้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ รับสมัคร – ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ ๒๓ – วันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. สอบคัดเลือก – วันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ประกาศผลและรายงานตัว – วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ระเบียบปฏิบัติ ๑.  ให้ผู้สมัครเข้าไปกรอกใบสมัคร online ใน www.bangkok2.org เมื่อกรอกขอมูลครบแล้วให้พิมพ์ใบสมัคร Online เพื่อนำมาใช้สมัครห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) ๒.  ในวันที่มาสมัครที่โรงเรียนผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง พร้อมผู้ปกครอง ภายในวันและเวลาที่กำหนด […]

1 2 3 4 5 6