กลุ่มบริหารวิชาการ

แจ้งนักเรียนที่จะมารับวุฒิการศึกษา

แจ้งนักเรียนที่จะมารับวุฒิการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ให้โทรติดต่องานทะเบียนล่วงหน้า ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 536 – 0017 ต่อ 104

แจ้งผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทสอบคัดเลือก (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)

รายงานตัวในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ รายงานตัวในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทสอบคัดเลือก(ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ –  คณิตศาสตร์ ) โดยมีกำหนดการดังนี้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑           รับสมัคร                     – ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ ๒๒ – วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.           สอบคัดเลือก                     – วันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓           ประกาศผลและรายงานตัว                     – วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓           ระเบียบปฏิบัติ                    ๑.  ให้ผู้สมัครเข้าไปกรอกใบสมัคร […]

ประกาศ เรียกบัญชีสำรอง ม.4 (แทนผู้สละสิทธิ์รายงานตัว และมอบตัว)

ประกาศ เรียกบัญชีสำรอง ม.1 (แทนผู้สละสิทธิ์รายงานตัว และมอบตัว)  คลิกที่นี่ รายงานตัว 18 เม.ย.62 เวลา 09.00-12.00 น. ณ กลุ่มบริหารวิชาการ ชั้น 2 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒

ประกาศ เรียกบัญชีสำรอง ม.1 (แทนผู้สละสิทธิ์รายงานตัว และมอบตัว)

ประกาศ เรียกบัญชีสำรอง ม.1 (แทนผู้สละสิทธิ์รายงานตัว และมอบตัว) คลิกที่นี่

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่ #นักเรียนที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก ทั้ง 320 คน รายงานตัววันพรุ่งนี้ เวลา 09.00 น. เพื่อรับเอกสารและฟังคำชี้แจง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ต้องแต่งกายชุดนักเรียน พร้อมบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ (ไม่จำเป็นต้องนำผู้ปกครองมา และไม่มีค่าใช้จ่าย) #นักเรียนที่ขึ้นบัญชีสำรอง ไม่ต้องมารายงานตัว หากมีการสละสิทธิ์ จะเรียกบัญชีสำรองมารายงานตัวแทน

1 2 3 4 6