กลุ่มบริหารวิชาการ

รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565

ลิงก์ในการสมัคร 🔶 ม.1 https://forms.gle/wGMcLGfXDnPZPPfZ9 ลิงก์ในการสมัคร 🔷 ม.4 https://forms.gle/MfFZqu4BJK1hcbtC7 หรือ สแกน QR CODE ขั้นตอนการสมัคร

1 2 3 8