กลุ่มบริหารงานบุคคล

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือน

ด้วยโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒ กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือน วิชาเอก ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้างเดือนละ 15,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ คลิก

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักพัฒนา

ด้วยงานอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒ กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักพัฒนา อัตราเงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ คลิก

ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือน

ตามที่โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือน บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

1 2 3 4