ข้อมูลโรงเรียน


ตราประจำโรงเรียน schoollogo รูปเสมาอยู่กลางปีกทหารอากาศมีตัวอักษรวรรค ฤ.ว. ๒ อยู่ด้านล่าง
อักษรย่อโรงเรียน ฤ.ว. ๒
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธมงคลมุนีศรีฤทธิยะ  ๒
คติพจน์โรงเรียน “ปญฺญา  นรานํ  รตนํ”  ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐ
ปรัชญาโรงเรียน มีความรู้คู่คุณธรรม นำสู่สากล
ดอกไม้ประจำโรงเรียน เหลืองปรีดียาธร
สีประจำโรงเรียน ฟ้า-เหลือง
สีประจำคณะสี – คณะเชียงแสน           สีเหลือง
– คณะสุโขทัย              สีชมพู
– คณะอู่ทอง               สีเขียว
– คณะอยุธยา               สีแสด
– คณะรัตนโกสินทร์       สีม่วง
เพลงประจำโรงเรียน มาร์ชฤทธิยะวรรณาลัย
วันประกาศจัดตั้งโรงเรียน ๓๑  มกราคม  ๒๕๔๖  (วันสถาปนาโรงเรียน)
Scroll to Top