แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 รอบที่2 ปีการศึกษา 2565 ประเภทสอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์