แจ้งผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบที่2 ปีการศึกษา2565 ประเภทสอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์