รับสมัครบุคคลเพื่อเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ด้วยโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร การให้บริการอินเทอร์เน็ต การปรินท์เอกสาร การเข้ารูปเล่มเอกสาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด