รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือน

ด้วยโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒ กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือน

วิชาเอก ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา

วิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา

อัตราจ้างเดือนละ 15,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ คลิก