รับสมัครครูอัตราจ้าง(รายเดือน) วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 3 อัตรา

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ เปิดรับสมัครครู ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (รายเดือน) วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 3 อัตรา

การรับรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560

คุณสมบัติ

1. วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอกภาษา จีน

2. ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรืออยู่ในระหว่างการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

การสอบสัมภาษณ์และการทดสอบ

ผู้สมัครเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และทดสอบสอนในเนื้อหาวิชาภาษาจีน ที่ตนเองถนัด 1 เรื่อง ในเวลา 10-20 นาที ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอาภรณ์พ่วงจินดา

การประกาศผลสอบ

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ จะประกาศผลสอบในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ และทางเว็บไซต์โรงเรียน www.rw2.ac.th

การรายงานตัว

ให้ผู้ที่ทำการคัดเลือกมารายงานตัวและทำสัญญาจ้างในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 น ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ โทร 02-5360017