ผลงานทางวิชาการ

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สุ จิ ปุ ลิ เรื่อง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง รายวิชาภาษาไทย ท 31102 สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยครูนครินทร์ นาคนาวา