ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศผลการคัดเลือก-ครูอัตราจ้างภาษาญี่ป