ประกาศโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ เรื่อง การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยไม่มีการสอบคัดเลือก

ประกาศการรับนักเรียน-ม.3-ศึกษาต่อชั้น-ม.4-2565-2

ไฟล์ประกาศ คลิก