ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือน วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น จำนวน ๒ อัตรา วิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน ๑ อัตรา ตามรายละเอียดแนบดังนี้