ประกาศรับสมัครนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบที่2)

รายละเอียด-รอบ-3-เลื่อน-ณ-วันที่-05-05-64

แก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/19pKJ7tqwCizsZmOUY3EWs37Be77KeHV7/view?usp=sharing