ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องปกติ) โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒

ประกาศผลการสอบคัดเลือก คลิกที่นี่

การจัดกลุ่มสำหรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน คลิกที่นี่