ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัศนศึกษาโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัศนศึกษาโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ประจำปี 2561 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตามเอกสารดังนี้

 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดงานจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง (TOR)