ประกวดราคาจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียด ดังแนบ

ประกาศ

เกณฑ์คุณสมบัติ

เอกสารประกวดราคา

รายละเอียดจ้างเหมาบริการ