ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สร้างอาคารโรงฝึกงาน โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒

    โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สร้างอาคารโรงฝึกงานแบบ ๒๐๔-๒๗ ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศ(สำเนา)  https://goo.gl/wekGTj

แบบอาคารฝึกงาน  https://goo.gl/PWxdjC

แผนผังก่อสร้างบริเวณโรงฝึกงาน https://goo.gl/rp6Xzr

    ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒  ผ่านทางอีเมล jirkli0311@obecmail.obec.go.th สอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-5360017 ต่อ 105 ในวันและเวลาราชการ หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐