ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นหอประชุมและปรับเปลี่ยนถังน้ำดี โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นหอประชุมและปรับเปลี่ยนถังน้ำดี โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดดังนี้

ประกาศ

รายละเอียด