ติดต่อโรงเรียน

ที่ตั้ง

schoollogo

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒

119 หมู่1 ซอยสายไหม 43 ถนนสายไหม

แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

โทรศัพท์ 02-5360017  โทรสาร 02-5360927

 

แผนที่โรงเรียน

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

สถานที่  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
ประชาสัมพันธ์  0
สำนักงานผู้อำนวยการ  102
 กลุ่มบริหารงานบุคคล  103
 กลุ่มบริหารวิชาการ  104
 กลุ่มบริหารงบประมาณ  105
 แผนงาน  106
 สหกรณ์  107
 กลุ่มบริหารทั่วไป  108
 โสตทัศนศึกษา  109
 ห้องสมุด  111
 ห้องพยาบาล  112
 ห้องแนะแนว  113
 การงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์)  114
 วิทยาศาสตร์  115
 ภาษาต่างประเทศ  116
 ศิลปะ  117
 คณิตศาสตร์  118
 ภาษาไทย  119
 สังคมศึกษาฯ  120
 สุขศึกษาและพลศึกษา  121