ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

09/05/2022 ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
28/04/2022 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น
28/04/2022 ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน
28/04/2022 ผลพิจารณาการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
08/04/2022 รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลและสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
07/03/2022 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาเกาหลี
14/02/2022 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่น โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
08/12/2021 รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ
28/10/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14/10/2021 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)