ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

28/10/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14/10/2021 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
06/10/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและอาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/09/2021 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารเรียนและอาคารประกอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/05/2021 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือน ครั้งที่ 2
16/04/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
02/04/2021 ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือน
12/03/2021 การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือน
12/03/2021 การเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือน
11/02/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่น โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)