ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทสอบคัดเลือก(ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ –  คณิตศาสตร์ )

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทสอบคัดเลือก(ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ –  คณิตศาสตร์ ) โดยมีกำหนดการดังนี้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ รับสมัคร – ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ ๒๓ – วันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. สอบคัดเลือก – วันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ประกาศผลและรายงานตัว – วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ระเบียบปฏิบัติ ๑.  ให้ผู้สมัครเข้าไปกรอกใบสมัคร online ใน www.bangkok2.org เมื่อกรอกขอมูลครบแล้วให้พิมพ์ใบสมัคร Online เพื่อนำมาใช้สมัครห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) ๒.  ในวันที่มาสมัครที่โรงเรียนผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง พร้อมผู้ปกครอง ภายในวันและเวลาที่กำหนด […]

ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานนิทรรศการ “ฤทธิยะวรรณาลัย๒ ก้าวไกล ไทยแลนด์ 4.0”

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาร่วมกิจกรรมงานนิทรรศการ “ฤทธิยะวรรณาลัย๒ ก้าวไกล ไทยแลนด์ 4.0” ในวันพฤหัสบดีที่  31 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ชมการแสดงผลงานวิชาการ การออกบูธของกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ การแสดงศักยภาพ กิจกรรมสุดสนุกอื่นๆ พร้อมกับการแข่งขันชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตรต่างๆ มากมาย ใบสมัคร – https://goo.gl/forms/5ekTQbg9vd3CwFY92 (ภายในวันที่ 28 มกราคม 2562) รายละเอียดการแข่งขัน – https://drive.google.com/file/d/1MdvO_f-pkDtQ1JUtl3-9o_hcxPjt9wR-/view?usp=sharing   ติดต่อผู้ประสานงาน โทร 086-9950580 ,  095-3844812    

จัดแสดงผลงานบอร์ดเกม “ศศสถาณ” ในงาน Games & Learn Festival

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ นำนักเรียนเข้าร่วมจัดแสดงผลงานบอร์ดเกม “ศศสถาณ” ที่ได้จัดทำขึ้น Theme โลกของเด็กมัธยม ในงาน Games & Learn Festival ภายใต้โครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม การสนับสนุนของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  วันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2561 ณ อาคารสิริวิทยลักษณ์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ประกาศรายชื่อทดแทนผู้สละสิทธิ์การรายงานตัว ม.4 ครั้งที่ 2

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อท้ายประกาศไปรายงานตัวและรับเอกสารมอบตัว ที่ห้องวิชาการชั้น 2  วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561  เวลา 09.30 น. ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังมิได้ เอกสารบัญชีรายชื่อนักเรียนทดแทนผู้สละสิทธิ์การรายงานตัว ม.4 คลิกที่นี่ 

ประกาศรายชื่อทดแทนผู้สละสิทธิ์การรายงานตัว ม.4

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อท้ายประกาศไปรายงานตัวและรับเอกสารมอบตัว ที่ห้องวิชาการชั้น 2  วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561  เวลา 09.00-16.30 น. ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังมิได้ เอกสารบัญชีรายชื่อนักเรียนทดแทนผู้สละสิทธิ์การรายงานตัว ม.4 คลิกที่นี่

แจ้งผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้   โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒  ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ประเภทสอบคัดเลือกโดยใช้คะแนนสอบรวมกับคะแนน O-NET (ห้องเรียนทั่วไป)  ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑  และทำการสอบคัดเลือกในวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๑  แล้วนั้น  บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อดังแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว  มา รายงานตัวในวันที่  ๕  เมษายน  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.     ณ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนฤทธิยะวรรณา ๒ สำหรับรายชื่อนักเรียนตัวสำรอง โรงเรียนจะประกาศรายชื่อทดแทนตามจำนวนนักเรียนที่สละสิทธิ์ในการรายงานตัวในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังมิได้