พิธีมอบเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561

The Excellent Youth of 2018

จัดโดย สมาคมคนของแผ่นดิน ร่วมกับ กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย – เทค

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 08.00 – 10.00 น.

ณ ห้องประชุมจันทร์ฉาย ชั้น 9 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

Posted in Slider, ข่าวประชาสัมพันธ์.