พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 2561

      โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในวันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๙ ปีจอ วัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยนำเงินรายได้มาพัฒนาห้องสมุดดิจิตอลและปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน ให้มีบรรยากาศเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา

Posted in Slider, ข่าวประชาสัมพันธ์.