ประกาศรายชื่อทดแทนผู้สละสิทธิ์การรายงานตัว ม.1

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อท้ายประกาศไปรายงานตัวและรับเอกสารมอบตัว ที่ห้องวิชาการชั้น 2

ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามกำหนด

จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน

และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังมิได้

 

ประกาศรายชื่อทดแทนผู้สละสิทธิ์การรายงานตัว ม.1

คนที่
เลขประจำตัว
ชื่อ – นามสกุล
หมายเหตุ
1
06430174
เด็กชาย
ธนกร
แสงดาว
สำรองลำดับที่ 1

 

 

 

 

 

 

 

ให้นักเรียนตัวสำรองลำดับที่ 1   เข้ารายงานตัวที่ห้องวิชาการ   วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00-16.30 น

Posted in กลุ่มบริหารวิชาการ, ข่าวประชาสัมพันธ์.