ประกาศรายชื่อทดแทนผู้สละสิทธิ์การรายงานตัว ม.4 ครั้งที่ 2

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อท้ายประกาศไปรายงานตัวและรับเอกสารมอบตัว ที่ห้องวิชาการชั้น 2 

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561  เวลา 09.30 น.

ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามกำหนด

จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน

และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังมิได้

เอกสารบัญชีรายชื่อนักเรียนทดแทนผู้สละสิทธิ์การรายงานตัว ม.4 คลิกที่นี่ 

Posted in Uncategorized, กลุ่มบริหารวิชาการ, ข่าวประชาสัมพันธ์.