ประกาศรายชื่อทดแทนผู้สละสิทธิ์การรายงานตัว ม.4

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อท้ายประกาศไปรายงานตัวและรับเอกสารมอบตัว ที่ห้องวิชาการชั้น 2 

วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561  เวลา 09.00-16.30 น.

ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามกำหนด

จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน

และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังมิได้

เอกสารบัญชีรายชื่อนักเรียนทดแทนผู้สละสิทธิ์การรายงานตัว ม.4 คลิกที่นี่

Posted in กลุ่มบริหารวิชาการ, ข่าวประชาสัมพันธ์.