ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒
เลขที่ 119 หมู่ 1 ซอยสายไหม 43 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ 02 - 5360017