ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รอบ1

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รอบ1

ตามรายชื่อดังแนบ คลิก

Posted in กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, ข่าวประชาสัมพันธ์.