ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 งานศิลปหัตถกรรมแห่งชาติครั้งที่ 67  ในกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมการสร้าง Web Application ระดับชั้น ม.4 – ม.6

ทีมนักเรียนประกอบด้วย

  1. นายอคิราภ์  สีแสนยง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 แผนการเรียนคอมพิวเตอร์
  2. นายกรรชัย  รักษ์ณรงค์  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 แผนการเรียนคอมพิวเตอร์

 

Posted in กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์.