กำหนดการ การแสดงละครโรงเรียน

กำหนดการ

การแสดงละครโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เรื่อง บ่วงภพ

วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐

รอบเช้า ๑๐.๐๐ น. นักเรียน ม.๑ แและ ม.๔

รอบบ่าย ๑๔.๐๐ น.  นักเรียน ม.๒ แและ ม.๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐

รอบเช้า ๑๓.๐๐ น. นักเรียน ม.๓ แและ ม.๕

รอบบ่าย ๑๗.๓๐ น.  แขกผู้มีเกียรติและผู้ปกครองนักเรียน

 

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.