กำหนดการแสดงโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒

กำหนดการแสดงโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เรื่อง คู่กรรม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑

รอบเช้า ๑๐.๐๐ น.  ผู้เข้าชม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔
รอบบ่าย ๑๔.๐๐ น.   ผู้เข้าชม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๖

วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

รอบบ่าย ๑๓.๐๐ น.   ผู้เข้าชม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๕
รอบค่ำ ๑๗.๓๐ น.  ผู้เข้าชม ผู้มีเกียรติรับเชิญและผู้ปกครองนักเรียน

 

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.