การแสดงละครโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เรื่อง เลือดขัตติยา

กำหนดการ

การแสดงละครโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เรื่อง เลือดขัตติยา

วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒

รอบเช้า ๐๘.๓๐ น. นักเรียน ม.๑ แและ ม.๔

รอบบ่าย ๑๓.๐๐ น.  นักเรียน ม.๒ แและ ม.๖

วันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒

รอบเช้า ๑๓.๐๐ น. นักเรียน ม.๓ แและ ม.๕

รอบบ่าย ๑๘.๐๐ น.  แขกผู้มีเกียรติและผู้ปกครองนักเรียน

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.