• ประกาศรายชื่อทดแทนผู้สละสิทธิ์การรายงานตัว ม.4 ครั้งที่ 2

  ให้นักเรียนที่มีรายชื่อท้ายประกาศไปรายงานตัวและรับเอกสารมอบตัว ที่ห้องวิชาการชั้น 2  วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561  เวลา 09.30 น. ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังมิได้ เอกสารบัญชีรายชื่อนักเรียนทดแทนผู้สละสิทธิ์การรายงานตัว ม.4 คลิกที่นี่ 

 • ประกาศรายชื่อทดแทนผู้สละสิทธิ์การรายงานตัว ม.4

  ให้นักเรียนที่มีรายชื่อท้ายประกาศไปรายงานตัวและรับเอกสารมอบตัว ที่ห้องวิชาการชั้น 2  วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561  เวลา 09.00-16.30 น. ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังมิได้ เอกสารบัญชีรายชื่อนักเรียนทดแทนผู้สละสิทธิ์การรายงานตัว ม.4 คลิกที่นี่

 • แจ้งผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561

  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้   โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒  ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ประเภทสอบคัดเลือกโดยใช้คะแนนสอบรวมกับคะแนน O-NET (ห้องเรียนทั่วไป)  ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑  และทำการสอบคัดเลือกในวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๑  แล้วนั้น  บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อดังแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว  […]

 • ประกาศรายชื่อทดแทนผู้สละสิทธิ์การรายงานตัว ม.1

  ให้นักเรียนที่มีรายชื่อท้ายประกาศไปรายงานตัวและรับเอกสารมอบตัว ที่ห้องวิชาการชั้น 2 ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังมิได้   ประกาศรายชื่อทดแทนผู้สละสิทธิ์การรายงานตัว ม.1 คนที่ เลขประจำตัว ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 1 06430174 เด็กชาย ธนกร แสงดาว สำรองลำดับที่ 1         […]

 • แจ้งผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561

      ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒  ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทสอบคัดเลือกโดยใช้คะแนนสอบ รวมกับคะแนน O-NET (ห้องเรียนทั่วไป) ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ และทำการสอบคัดเลือกในวันที่  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ แล้วนั้น […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริหารงบประมาณ